Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit, Freddy André Øvstegård og Hans Inge Myrvold om krav om utlevering av dokument fra møtet den 25. oktober 2019 mellom statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng

Innhold

Til Stortinget
30. januar 2020

Dag Terje Andersen

Eva Kristin Hansen

Magne Rommetveit

Freddy André Øvstegård

Hans Inge Myrvold