Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad og Marit Knutsdatter Strand om å omgjøre nasjonale prøver i grunnskolen til utvalgsprøver

Dette dokument

  • Representantforslag 65 S (2019–2020)
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
6. februar 2020

Kjersti Toppe

Marit Arnstad

Marit Knutsdatter Strand