Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Solfrid Lerbrekk, Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen om etterlønnsavtaler for politikere – like rettigheter for kong Salomo og Jørgen hattemaker

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Det er helt nødvendig å gjøre kraftige innstramminger rundt ordningene med etterlønn for politikere. Den siste tids hendelser har vist at kontrollen er for dårlig, og at blant annet landets statsminister ser ut til å ta altfor lett på at enkelte politikere kan komme unna med å berike seg på fellesskapets regning.

Det er ikke nok med tillitsbaserte og åpne ordninger når man ser hvordan enkelte tar seg til rette i felleskassen.

Problemet kan løses på en helt enkel og rettferdig måte: Politikere må ganske enkelt følge samme kontrollregime som det hele befolkningen ellers må følge i Nav-systemet. Noe annet ville være å ønske at det er forskjell på folk, og det bør jo ingen partier støtte.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen snarest fremme de forslagene som er nødvendige for å sikre at politikere på alle nivåer, når de mottar etterlønn, må følge de samme reglene for informasjonsplikt, kontroll, aktivitet og annet som folk flest møter når de mottar ytelser fra Nav.

25. februar 2020

Kari Elisabeth Kaski

Lars Haltbrekken

Torgeir Knag Fylkesnes

Solfrid Lerbrekk

Freddy André Øvstegård

Nicholas Wilkinson

Karin Andersen