Representantforslag om å sikre hensynet til barnets beste i utvisningssaker

Dette dokument

  • Representantforslag 93 S (2019–2020)
  • Fra: Karin Andersen, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
29. april 2020

Karin Andersen

Mona Fagerås

Lars Haltbrekken

Freddy André Øvstegård