Representantforslag om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingrid Heggø, Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Ole André Myhrvold, Øystein Langholm Hansen, Ruth Grung Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp), (A) Innstilling avgitt 09.02.2021 Innst. 222 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Ap og SP om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg.Et flertall på Stortinget har fattet følgende vedtak: a) Stortinget ber regjeringen om at vilkårsrevisjon av desse anlegga vert prioritert etter at konsesjon til Røldal-Suldal anlegga er omgjort til ein konsesjon på uavgrensa tid. b)Stortinget ber regjeringa sjå til at konsesjonsstyresmaktene vurderer om det på fagleg grunnlag er spesielle forhold som tilseier etablering av næringsfond, eller andre økonomiske vilkår basert på eksisterande praksis og retningslinjer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2021

   Debattert i Stortinget 18.02.2021
   Votert i Stortinget 23.02.2021