Representantforslag om økt kompleksitet i testingen av autonome kjøretøy

Dette dokument

  • Representantforslag 273 S (2021–2022)
  • Fra: Trond Helleland, Liv Kari Eskeland, Erlend Larsen, Helge Orten, Svein Harberg, Aleksander Stokkebø og Sandra Bruflot
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
17. juni 2022

Trond Helleland

Liv Kari Eskeland

Erlend Larsen

Helge Orten

Svein Harberg

Aleksander Stokkebø

Sandra Bruflot