Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 5 av 5)

Forbrukersaker (5)

 • Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

  Meld. St. 25 (2018-2019), Innst. 171 S (2019-2020)

  Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordfører: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Debattert: 21.04.2020
  Votert: 21.04.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Dokument 8:163 S (2018-2019), Innst. 127 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Saksordfører: Eskeland, Liv Kari
  Debattert: 03.03.2020
  Votert: 03.03.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller

  Dokument 8:97 S (2018-2019), Innst. 115 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Sheida Sangtarash om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller

  Saksordfører: Foss, Ingunn
  Debattert: 28.01.2020
  Votert: 28.01.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Handelsnæringen - når kunden alltid har nett

  Meld. St. 9 (2018-2019), Innst. 239 S (2018-2019)

  Handelsnæringen - når kunden alltid har nett

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordfører: Aasland, Terje
  Behandlet: 25.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tiltak for å redusere forekomst og dødelighet av føflekkreft

  Dokument 8:230 S (2017-2018), Innst. 33 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Elise Bjørnebekk-Waagen, Tore Hagebakken, Tellef Inge Mørland og Tuva Moflag om tiltak for å redusere forekomst og dødelighet av føflekkreft

  Saksordfører: Larsen, Erlend
  Behandlet: 15.11.2018

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak