Handelsnæringen - når kunden alltid har nett

Meld. St. 9 (2018-2019), Innst. 239 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 10.04.2019 Innst. 239 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en stortingsmelding fra regjeringen om handelsnæringen. Meldingen omhandler blant annet handelsnæringens betydning for norsk økonomi, viktige rammevilkår og prinsipper for regjeringen næringspolitikk. Det pekes på at næringen er inne i en brytningstid. Utvikling av ny teknologi, og at handelsnæringen tar teknologien i bruk, bidrar til at omstillingen skjer i et høyt tempo, og på mange områder samtidig. Mange av endringene drives blant annet frem av økt netthandel. Meldingen beskriver omstilling og nye forretningsmodeller i handelsnæringen. I meldingen redegjør regjeringen også for sentrale rammebetingelser for handel over landegrensene, og handelsnæringens klima- og miljøutfordringer. Ulike mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.2019

   Behandlet i Stortinget: 25.04.2019