Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 34)

Kommuner (34)

 • Representantforslag om å sikre at hjelpemiddelordningen er brukerorientert

  Dokument 8:264 S (2020-2021), Innst. 533 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gisle Meininger Saudland, Helge André Njåstad, Kari Kjønaas Kjos, Erlend Wiborg og Himanshu Gulati om å sikre at hjelpemiddelordningen er brukerorientert

  Saksordfører: Riise, Kristian Tonning
  Debattert: 10.06.2021
  Votert: 11.06.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om et bedre og enklere boligmarked

  Dokument 8:214 S (2020-2021), Innst. 626 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, Sylvi Listhaug, Silje Hjemdal, Tor André Johnsen, Morten Ørsal Johansen, Bengt Rune Strifeldt, Helge André Njåstad og Jon Engen-Helgheim om et bedre og enklere boligmarked

  Saksordfører: Storehaug, Tore
  Debattert: 11.06.2021
  Votert: 11.06.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om klassifisering av elsparkesykler og kommunenes adgang til å regulere elsparkesykkelfirmaenes virksomhet

  Dokument 8:232 S (2020-2021), Innst. 638 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Heidi Greni, Siv Mossleth, Kjersti Toppe og Jan Bøhler om klassifisering av elsparkesykler og kommunenes adgang til å regulere elsparkesykkelfirmaenes virksomhet Siv Mossleth,

  Saksordfører: Johnsen, Tor André
  Debattert: 10.06.2021
  Votert: 11.06.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nødvendige tiltak for å sikre vann og avløp

  Dokument 8:216 S (2020-2021), Innst. 593 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Eirik Faret Sakariassen og Kari Elisabeth Kaski om nødvendige tiltak for å sikre vann og avløp

  Saksordfører: Nordlund, Willfred
  Debattert: 10.06.2021
  Votert: 10.06.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge

  Meld. St. 18 (2020-2021), Innst. 622 S (2020-2021)

  Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge

  Departement: Kulturdepartementet
  Saksordfører: Haukland, Marianne
  Debattert: 07.06.2021
  Votert: 08.06.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en sterk og uavhengig kulturforvaltning

  Dokument 8:251 S (2020-2021), Innst. 538 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård om en sterk og uavhengig kulturforvaltning

  Saksordfører: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Debattert: 07.06.2021
  Votert: 08.06.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å avslutte statens arbeid med matint av fjordarmen Børgin i Trondheimsfjorden

  Dokument 8:182 S (2020-2021), Innst. 557 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Heidi Greni om å avslutte statens arbeid med marint vern av fjordarmen Børgin i Trondheimsfjorden

  Saksordfører: Norderhus, Else-May
  Debattert: 07.06.2021
  Votert: 07.06.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en langtidsplan for barn og unge

  Dokument 8:208 S (2020-2021), Innst. 594 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Nicholas Wilkinson og Freddy André Øvstegård om en langtidsplan for barn og unge

  Saksordfører: Sem-Jacobsen, Åslaug
  Debattert: 03.06.2021
  Votert: 04.06.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om omsorg, ikke omsetning, i barnevernet

  Dokument 8:252 S (2020-2021), Innst. 537 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Petter Eide, Arne Nævra, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård om omsorg, ikke omsetning, i barnevernet

  Saksordfører: Gulati, Himanshu
  Debattert: 03.06.2021
  Votert: 04.06.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester

  Dokument 3:13 (2020-2021)

  Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester

  Referert: 03.06.2021

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om initiativ til å endre loven slik at kommuner og fylkeskommuner ikke skal ha anledning til å utøve lokal utenrikspolitikk

  Dokument 8:242 S (2020-2021), Innst. 542 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Jon Engen-Helgheim og Erlend Wiborg om initiativ til å endre loven slik at kommuner og fylkeskommuner ikke skal ha anledning til å utøve lokal utenrikspolitikk

  Saksordfører: Navarsete, Liv Signe
  Debattert: 31.05.2021
  Votert: 01.06.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om økt rekruttering av kommunepsykologer

  Dokument 8:261 S (2020-2021), Innst. 513 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Kari Anne Bøkestad Andreassen om økt rekruttering av kommunepsykologer

  Saksordfører: Kjos, Kari Kjønaas
  Debattert: 27.05.2021
  Votert: 27.05.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om lokalt selvstyre over motorisert ferdsel i utmark

  Dokument 8:155 S (2020-2021), Innst. 429 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Hanne Dyveke Søttar, Kjell-Børge Freiberg, Morten Ørsal Johansen, Tor André Johnsen, Terje Halleland, Gisle Meininger Saudland, Sivert Bjørnstad og Bengt Rune Strifeldt om lokalt selvstyre over motorisert ferdsel i utmark

  Saksordfører: Eskeland, Liv Kari
  Debattert: 20.05.2021
  Votert: 25.05.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om gratis skolefritidsordning (SFO)

  Dokument 8:213 S (2020-2021), Innst. 403 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Eirik Faret Sakariassen om gratis skolefritidsordning (SFO)

  Saksordfører: Gudmundsen, Kent
  Debattert: 11.05.2021
  Votert: 11.05.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Rapport frå utval nedsett for å greie ut felles prinsipp for godtgjering til politikarar på alle forvaltningsnivå

  Innst. 371 S (2020-2021)

  Rapport frå utval nedsett for å greie ut felles prinsipp for godtgjering til politikarar på alle forvaltningsnivå

  Debattert: 06.05.2021
  Votert: 06.05.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om klimatilpasning og styrket flom- og skredforebygging

  Dokument 8:92 S (2020-2021), Innst. 316 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om klimatilpasning og styrket flom- og skredforebygging

  Saksordfører: Sjåstad, Runar
  Debattert: 13.04.2021
  Votert: 20.04.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å sikre et helhetlig Nav

  Dokument 8:105 S (2020-2021), Innst. 315 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erlend Wiborg, Gisle Meininger Saudland og Helge André Njåstad om å sikre et helhetlig Nav

  Saksordfører: Lundteigen, Per Olaf
  Debattert: 19.04.2021
  Votert: 20.04.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet

  Dokument 8:43 S (2020-2021), Innst. 271 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen og Freddy André Øvstegård om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet

  Saksordfører: Mørland, Tellef Inge
  Debattert: 08.03.2021
  Votert: 09.03.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om mer medvirkning i barnevernet

  Dokument 8:52 S (2020-2021), Innst. 259 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Nicholas Wilkinson om mer medvirkning i barnevernet

  Saksordfører: Johnsen, Kristin Ørmen
  Debattert: 08.03.2021
  Votert: 09.03.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om at rusavhengige fortjener bedre behandling

  Dokument 8:49 S (2020-2021), Innst. 235 S (2020-2021)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tore Hagebakken, Hege Haukeland Liadal og Tellef Inge Mørland om at rusavhengige fortjener bedre behandling

  Saksordfører: Grimstad, Carl-Erik
  Debattert: 25.02.2021
  Votert: 25.02.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak