Representantforslag om en sterk og uavhengig kulturforvaltning

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Mona Fagerås Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 538 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti med formål å bidra til en sterk og uavhengig kulturforvaltning. Bl.a. ble regjeringen bedt om å utrede et skille av Kulturrådet i to funksjoner, slik at armlengdesoppgavene og direktoratoppgavene ivaretas i separate organisasjoner. Forslaget fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 07.06.2021
   Votert i Stortinget 08.06.2021