Representantforslag om endring av de statlige planretningslinjene for å legge til rette for vekst og utvikling i hele Norge

Dokument 8:285 S (2020-2021), Innst. 564 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Liv Signe Navarsete, Nils T. Bjørke, Ole André Myhrvold, Sigbjørn Gjelsvik Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 564 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 564 S (2020-2021) fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Liv Signe Navarsete, Nils T. Bjørke, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om endring av de statlige planretningslinjene for å legge til rette for vekst og utvikling i hele Norge, jf. Innst. 564 S (2020-2021). Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 10.06.2021
   Votert i Stortinget 10.06.2021