Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Kristin Krohn Devold og Erna Solberg om at Stortinget ber Regjeringen opprette en støtteordning for små og mellomstore bedrifters prosesskostnader ved søksmål i forbindelse med brudd på EØS-avtalen. Ansvar for ordningen legges under Nærings- og handelsdepartementet, og Regjeringen kommer tilbake til Stortinget med forslag til bevilgning og retningslinjer for bruk av støttemidler

Dokument nr. 8:60 (1996-97), Innst. S. nr. 195 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Jan Petersen, Kristin Krohn Devold Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 15.05.1997 Innst. S. nr. 195 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.05.1997