Våler kommune sender skriv datert 7. mars 1997 med uttalelse fra kommunestyret om at kommunene fratas ansvaret for tap på ordningen med etableringslån

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.