Endringer på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1997 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3 (1996-97), unntatt kap. 1620 og kap. 730 pkt. 2, Budsjett-innst. S. nr. 11 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 13.11.1996 Budsjett-innst. S. nr. 11 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.1996

   Behandlet i Stortinget: 20.11.1996