Riksrevisjonens melding om virksomheten i 1996

Dokument nr. 2 (1996-97), Innst. S. nr. 181 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 30.04.1997 Innst. S. nr. 181 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1997