Ei ordning med førtidspensjon i særlovselskapet Postverket m.m.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1996 Budsjett-innst. S. nr. 14 Tillegg nr. 1 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 13.12.1996