H: "Det henstilles til Regjeringen å åpne for konsesjon til ekspressrute på strekningen Ålesund-Oslo og Molde-Oslo."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet