SV: "Det henstilles til Regjeringen å vurdere det såkalte fornuftsalternativet som traseløsning på rv 1 Moberg-Sveiatjørn."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet