Tilgjengelighet og faglighet. Om sykehus og annen spesialisthelsetjeneste

St.meld. nr. 24 (1996-97), Innst. S. nr. 237 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 03.06.1997 Innst. S. nr. 237 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1997