Bømlo kommune sender skriv datert 11. november 1996 vedrørende tidspunkt for behandlingen av kommunale budsjett

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet