Kapitalregnskapet

St.prp. nr. 74 (1996-97), Innst. S. nr. 296 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 15.06.1997 Innst. S. nr. 296 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1997