Rælingen kommune sender skriv datert 20. mars 1997 med uttalelse om reduksjon i kommunenes skatteinntekter

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.