Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om lov om skolefritidsordninger. (Ordningene omfatter elever i de fire første årstrinnene i den 10-årige grunnskolen.)

Dokument nr. 8:67 (1996-97), Innst. O. nr. 89 (1996-97)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 29.05.1997 Innst. O. nr. 89 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1997

   Behandlet i Odelstinget: 05.06.1997