Forslag fra stortingsrepresentant Annelise Høegh på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 15. april 1997: Stortinget ber Regjeringen saørge for at Vinmonopolet får anledning til å iverksette forsøk med selvbetjening i et begrenset antall butikker

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet