Forslag fra stortingsrepresentant Valgerd Svarstad Haugland på vegne av Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 15. april 1997: Stortinget ber Regjeringen foreta de regelendringer som er nødvendige for å avvikle tax-free-salget av alkoholholdige drikkevarer

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet