Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte15. april 1997: (Jf. innst. O. nr.59) Stortinget ber Regjeringen fremme lovforslag med sikte på ordinært salg av alkoholholgig drikk i dagligvarehandel basert på kommunal bevilling

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet