Forslag fra stortingsrepresentantErling Folkvord på vegne av Rød Valgallianse oversendt fra Odelstingets møte 15. april 1997: (Jf. innst. O. nr. 59) Det maksimale antall Vinmonopolutsalg opprettholdes uendret som nå, dvs. at det ikke skal være flere enn 114 utsalg

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet