Avveininger, prioriteringer og planrammer for transportsektorene 1998-2007

St.meld. nr. 36 (1996-97), Innst. S. nr. 227 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1997 Innst. S. nr. 227 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1997