Forskotsbompengar til Eiksundsambandet

St.prp. nr. 75 (1996-97), Innst. S. nr. 265 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1997 Innst. S. nr. 265 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1997