Frei kommune sender skriv datert 24. februar 1997 med uttalelse om tilslutning til Aure kommunestyres resosusjon om kommuneøkonomien

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.