Flatanger kommune sender skriv datert 11. februar 1997 med uttalelse om forslag til endring i bestemmelsen for bostedsregistrering av studenter

Hvor er saken nå?

  1. 1 Referatsak

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.