Regjeringsprotokollene for tidsrommet 1. juli 1996 - 31. desember 1996

Innst. S. nr. 208 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1997 Innst. S. nr. 208 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 02.06.1997