Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 1996

Dokument nr. 9 (1996-97), Innst. S. nr. 224 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.05.1997 Innst. S. nr. 224 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1997