Tilleggsopplysninger til St.prp. nr. 38 (1996-97) Godkjennelse av ny plan for utbygging og drift av oljen i Troll Vest gassprovins og St.prp. nr. 53 (1996-97) Utbygging og drift av petroleumsforekomster i Oseberg Sør

St.meld. nr. 54 (1996-97), Innst. S. nr. 245 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.06.1997 Innst. S. nr. 245 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1997