Forslag fra stortingsrepresentantene Syver Berge og Dag C. Weberg om endring av forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål

Dokument nr. 8:90 (1996-97), Innst. S. nr. 264 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dag C. Weberg, Syver Berge Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1997 Innst. S. nr. 264 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1997