Forslag oversendt fra Odelstingets møte 20. mai 1997: (Innst. O. nr.76) "Det henstilles til Regjeringen på en egnet måte å komme tilbake til Stortinget med en vurdering av kriteriene for opptak i fiskermanntallet slik at Stortinget gis anledning til en helhetlig vurdering av eventuelle endringer, knyttet til blant annet antall fiskere i manntallet, ulike nivåer for inntektsbegrensninger og konsekvensene for rettighetene i fiskeriene for øvrig."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt