Redegjørelse av miljøvernministeren om forberedelse til spesialsesjonen i FNs generalforsamling om miljø og utvikling

Hvor er saken nå?

 1. 1 Redegjørelse
 2. 2 Debatt

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.