Forslag fra stortingsrepresentant Oscar D. Hillgaar om å be Regjeringen fremme forslag om endrede rentesatser for utlån i berørte statsbanker som hensyntar bl.a. Boligsamvirkets tiltak som reduserer tapsrisiko, og som belønner tiltak hos lånemottagere som reduserer statsbankenes utgifter

Dokument nr. 8:91 (1996-97), Innst. S. nr. 288 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Oscar D. Hillgaar Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1997 Innst. S. nr. 288 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1997