Forslag fra stortingsrepresentantene Sylvia Brustad, Signe Øye og Aud Gaundal om iverksetting av tiltak for å vri inntekten for nyankomne flyktninger og innvandrere fra passiv sosial støtte til aktive tiltak gjennom utarbeidelse av individuelle kvalifiseringsplaner og prøveprosjekt med arbeidssentre for flyktninger i utvalgte kommuner

Dokument nr. 8:87 (1997-98), Innst. S. nr. 192 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Aud Gaundal, Signe Øye, Sylvia Brustad Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 19.05.1998 Innst. S. nr. 192 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1998

   Behandlet i Stortinget: 28.05.1998