SV: "Det henstilles til Regjeringen å kontakte norske bedrifter med betydelig engasjement i utlandet for å be disse utarbeide etiske retningslinjer for virksomheten, samt utarbeide systemer hvor virksomheten kan overvåkes av en uavhengig kontrollinstans

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet