SV: "Det henstilles til Regjeringen å pålegge norske statsbedrifter med betydelig engasjement i utlandet å utarbeide etiske retningslinjer for sin virksomhet, samt utarbeide synstemaer hvor virksomheten kan overvåkes av en uavhengig kontrollinstans."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet