Forslag fra stortingsrepresentant Solveig Sollie på vegne av Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og representanten Arne Haukvik oversendt fra Odelstingets møte 26. mai 1997: (Jf. Innst. O. nr. 70) "Stortinget ber Regjeringen sikre familievernkontorenes økonomi gjennom øremerkede statlige tilskudd som skal dekke 75 pst. av kontorenes utgifter."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet