Forslag fra stortingsrepresentant Ellen Chr. Christiansen oversendt fra Odelstingets møte 26. mai 1997: (Jf. Innst. O. nr. 70) "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om tiltak som kan stimulere til drift av familievernkontorer, uten at familievernet blir lovfestet."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet