SV: "Det henstilles til Regjeringa å legge fram ei melding om lokalisering av NVE, hvor det vurderes å flytte NVE ut av Oslo."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet