SV: "Regjeringa blir oppmoda om å utgreie og utarbeide eit forskingsprogram for fornybar energi."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet