Forslag fra stortingsrepresentant Rigmor Kofoed Larsen på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 12. mars 1998: (Jf. Innst. O. nr. 33) Stortinget ber Regjeringen om at en ordning med felles finansiering av leveringsforpliktelser settes i verk så snart det er praktisk mulig og økonomisk hensiktmessig.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt