Forslag frå stortingsrepresentant Jorunn Ringstad på vegne av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti oversendt frå Odelstingets møte 27. mai 1997: (Jf. Innst. O. nr. 80) «Stortinget ber Regjeringen om å utrede mulighet for ansattes overtagelse av selskap med en viss skattebegunstigelse, der eier ønsker å selge eller selskapet skal avvikles.»

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet