Forslag fra stortingsrepresentant Tom Harald Nesvik på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 5.mars 1998: (Jf. Innst. O. nr. 35) Stortinget ber Regjeringen sørge for at Lov om folketrygd ivaretar prinsippet om at lønnet arbeid eller lønnet permisjon, der det trekkes avgift til folketrygden, gir rett til sykepenger.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet