Delvis bompengefinansiering av videre utbygging av Ev 18 mellom Gutu og Kopstad i Vestfold

St.prp. nr. 57 (1997-98), Innst. S. nr. 212 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1998 Innst. S. nr. 212 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1998

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1998