SV: "Det henstilles til Regjeringen å vurdere konsekvensene av å samle de økonomiske stønads- og trygdeordningene til trygdeetaten ut fra ønske om en bedre inntektssikring, reduserte administrasjonsutgifter og bedre kontroll."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet